Raportarea publică CbCR. Vești pentru multinaționalele din România

Raportarea publică CbCR. Vești pentru multinaționalele din România

În septembrie 2022, România a devenit primul stat membru al UE care a transpus în legislația națională prevederile Directivei (UE) 2021/2101 privind raportarea publică CbCRConform Ordinului 1730/2023, numai entitățile din România controlate de o societate-mamă situată într-un stat din afara UE trebuie să raporteze în conformitate cu directiva UEGrupurile multinaționale cu o societate-mamă din afara UE vor trebui să respecte termenul limită de publicare în România, 31 decembrie 2024.

România este prima țară din UE care a transpus în legislația națională, începând cu 1 septembrie 2022, prevederile Directivei (UE) 2021/2101 privind raportarea publică pentru fiecare țară în parte, prin Ordinul nr. 2048.

Raportarea publică CbCR are scopul de a permite publicului să evalueze măsura în care grupurile multinaționale se angajează să se asigure că profiturile sunt plătite acolo unde este generată o valoare economică reală.

Transparența fiscală a devenit fundamentul încrederii publice în corectitudinea sistemelor fiscale. Având ca scop sporirea transparenței publice și combaterea practicilor fiscale dăunătoare, raportarea publică CbCR va funcționa în paralel cu obligațiile CbCR nepublice, ceea ce înseamnă că societățile vor continua să depună informații fiscale de grup autorităților fiscale locale.”, a menționat Edwin Warmerdam, Partner, Head of Tax, Mazars în România.

Cu toate că autoritățile fiscale din întreaga lume pot folosi, în linii mari, date similare din raportarea nepublică (non-public CbCR), raportarea publică CbCR este concepută pentru a stimula dialogul public privind transparența și responsabilitatea corporativă.

Momentul introducerii raportării publice CbCR coincide cu un climat economic volatil, marcat de incertitudine, de întreruperi ale lanțului de aprovizionare și de o presiune tot mai mare asupra guvernelor pentru a crește veniturile impozabile.

În acest context, publicul se așteaptă ca grupurile multinaționale să respecte factorii de mediu, sociali și de guvernanță (ESG), fiscalitatea având un rol central în ceea ce privește impactul social al grupurilor în comunitățile locale.

Implementarea timpurie a raportării publice CbCR în România a generat o atenție și un interes considerabil la nivelul grupurilor multinaționale cu operațiuni în țară.