Legea care spune „NU se exportă copiii României” a fost adoptată

Legea care spune „NU se exportă copiii României” a fost adoptată

Legea privind prevenirea separării copilului de familie a fost votată astăzi în Camera Deputaților după ce parlamentarii au protestat împotriva acestui proiect, afişând în faţa tribunei mai multe pancarte cu mesajele: „Ajutăm familia, nu furăm copiii”, „Opriţi jaful naţional”. Legea a fost adoptată cu 222 voturi pentru şi 40 contra.

CE PREVEDE LEGEA

Potrivit proiectului, iniţiat de Guvern, „activitatea de prevenire a separării copilului de familie are la bază promovarea principiului interesului superior al copilului şi a respectării drepturilor copilului; promovarea bunăstării sociale, spirituale şi morale, a sănătăţii fizice şi mentale, sub orice formă şi prin orice mijloace pentru copilul expus riscului de separare de familie; promovarea, cu prioritate, a valorilor familiale, a menţinerii în familie a copilului expus riscului de separare şi integrarea lui în comunitate; participarea copilului, în funcţie de vârstă şi gradul de maturitate, şi a familiei la deciziile care îl privesc”.

Proiectul prevede că un copil este considerat în risc de separare de familie dacă familia care se ocupă cu creşterea şi îngrijirea lui se confruntă cu o situaţie economică şi condiţii de locuit precare existente în mediul său familial şi/sau în comunitate, respectiv situaţie de risc de sărăcie monetară sau sărăcie extremă; starea de sănătate precară a unuia sau a mai multor membri ai familiei, inclusiv dizabilitatea acestora; mediul abuziv, violent existent în familie şi comportamentele la risc care pot afecta negativ relaţiile dintre adulţi, copii şi dintre adulţi şi copii.

De asemenea, chiar dacă familia care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului nu se confruntă cu niciuna dintre aceste situaţii, el va fi considerat a fi în risc de separare în cazul comportamentului delincvent, părăsirii repetate a domiciliului, consumului de alcool şi de droguri, tentativei de suicid şi abandon şcolar.

„Pentru prevenirea separării copilului de familie, serviciul public de asistenţă socială are obligaţia de a sprijini familia care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unui copil care poate fi în risc de separare, dacă familia, în funcţie de situaţia economică şi condiţiile de locuit ale acesteia, trăieşte în sărăcie extremă; are venituri reduse şi nu primeşte beneficii de asistenţă socială; are părintele unic susţinător sau ambii părinţi fără ocupaţie sau în şomaj; ocupă fără drept anumite spaţii de locuit, inclusiv spaţii construite ilegal sau locuinţe improvizate ori spaţii care nu sunt destinate locuirii; nu dispune de spaţiu locuibil suficient raportat la numărul de persoane, respectiv locuinţa este supraaglomerată; locuieşte în spaţii improprii sau întâmpină probleme privind siguranţa şi igiena locuinţei”, prevede proiectul.