Primăria sectorului 4 vrea să refacă din temelii planșeul Unirii și să consolideze Pasajul Unirii

Primăria sectorului 4 vrea să refacă din temelii planșeul Unirii și să consolideze Pasajul Unirii

Primăria Sectorului 4 caută proiectanţi şi constructori pentru consolidarea Planşeului Unirii şi Pasajului Unirii, potrivit unui comunicat de presă.

În mai puţin de un an de la luarea în administrare a Pasajului Unirii şi a Planşeului Unirii, autoritatea locală a lansat procedura de licitaţie publică în vederea desemnării operatorului/operatorilor economici care urmează să proiecteze şi „să refacă din temelii” Planşeul Unirii şi să consolideze Pasajul Unirii.

Anunţul de participare din 20 aprilie, însoţit de documentele aferente, printre care şi caietul de sarcini, a fost publicat în sistemul electronic de achiziţii publice (SICAP), iar operatorii interesaţi au posibilitatea depunerii ofertelor până pe 6 iunie.

Durata estimată a contractului este de minimum 48 de luni de la semnarea acestuia de părţi şi va viza ambele obiective de infrastructură.

Pe de-o parte, vor fi executate lucrări pentru refacerea completă a Planşeului Unirii, până la nivelul capetelor de pod pe care acesta este aşezat, precum şi înlocuirea structurii existente cu una nouă, modernă şi performantă, care să răspundă tuturor cerinţelor de trafic şi fiabilitate, dar şi capacităţii de tranzit a debitelor de apă de pe râul Dâmboviţa.

Pe de altă parte, în cazul Pasajului Unirii, soluţia specialiştilor, ce urmează a fi implementată, este aceea de consolidare şi reabilitare a structurii de rezistenţă a acestuia, prin cămăşuirea şi armarea pereţilor existenţi, precum şi de refacere integrală a suprastructurii prezente.

Totodată, în paralel, în cadrul acestor lucrări, întreaga zonă de suprafaţă va fi reamenajată peisagistic, cu spaţii verzi, piaţete, zone pietonale şi alte soluţii inovative.

Reprezentanţii Primăriei Sectorului 4 reamintesc că în noiembrie 2022 o echipă de specialişti din cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti a efectuat două expertize tehnice pentru a determina starea actuală a Planşeului Unirii şi a Pasajului Unirii.